Wat kunt u met Droomgezicht.nl?

 • Persoonlijke video, geluidsdocument of andere documenten plaatsen en wijzigen.
 • Uw naam- en adresgegevens aanpassen.
 • Uw contactpersonen wijzigen.

Uw persoonlijke gegevens

 • Alle gegevens die u opslaat bij Droomgezicht.nl zijn beschermd.
 • Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Ze worden gebruikt om het gebruik van de site makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door uw gegevens in formulieren te tonen. Kijk hier voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken.
 • U heeft een accountnaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot uw gegevens. Wij sturen u uw wachtwoord per mail toe. Zo weten wij zeker dat uw wachtwoord bij de juiste persoon terecht komt. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord.
 • Anderen kunnen uw gegevens niet inzien.
 • Wij doen er alles aan om ongeautoriseerd gebruik van Droomgezicht.nl te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik van Droomgezicht.nl door personen die hiervoor geen toestemming hebben.

Interneteisen

 • Droomgezicht.nl is een beveiligde website. U herkent een beveiligde website aan de toevoeging https:// vóór het webadres (in plaats van http:// bij een niet-beveiligde website).
 • Droomgezicht. nl is 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar, behalve tijdens onderhoud of bij een storing.
 • Om Droomgezicht.nl te gebruiken, heeft u internet nodig en een geldig e-mailadres. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Uw e-mailadres is ook uw accountnaam.
 • nl werkt het beste met de volgende internetbrowsers: Internet Explorer 8 en hoger, Firefox 3 en hoger, Chrome en Safari. Als u een oudere browser gebruikt, kan het zijn dat u niet alle informatie ziet.
 • Om Droomgezicht.nl te gebruiken moet u het gebruik van cookies toestaan.

Rechten en plichten

 • Wij kunnen zonder waarschuwing vooraf content op Droomgezicht.nl wijzigen of verwijderen.
 • Wij zijn niet verplicht de gegevens die u opgeeft bij Droomgezicht.nl te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens.
 • Wij mogen uw toegang tot uw account zonder waarschuwing blokkeren in de volgende gevallen:
 1. Als u driemaal achter elkaar het verkeerde wachtwoord gebruikt. U kunt online een nieuw wachtwoord aanvragen. Wij sturen u dit per mail toe.
 2. Als wij fraude, bedrog of oplichting vermoeden. Bovendien lichten wij dan de betreffende autoriteiten in. Dit geldt ook voor activiteiten zoals hacken en dergelijke.
 3. Als er in strijd met deze gebruiksvoorwaarden wordt gehandeld.
 • Wij heffen de blokkering op zodra de redenen hiervoor niet langer bestaan.

Onderhoud

 • Wij kunnen Droomgezicht.nl of bepaalde onderdelen van Droomgezicht.nl zonder waarschuwing vooraf buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen.
 • Werkzaamheden aan Droomgezicht.nl gebeuren zoveel mogelijk ’s nachts en in het weekend.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade vanwege het niet-bereikbaar zijn van Droomgezicht.nl of onderdelen van Droomgezicht.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op Droomgezicht.nl zijn eigendom van Droomgezicht of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.

Uitgezonderd zijn de volgende stukken;

 • Gebruiksvoorwaarden
 • Algemene voorwaarden
 • Privacy Policy

Klachten

Heeft u een klacht, compliment of suggesties? Dan horen we dat graag.

Geef het door aan;

info@droomgezicht.nl


Tot slot

 • U kunt deze gebruiksvoorwaarden uitprinten of opslaan. De meest actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden is altijd te vinden op;

www.droomgezicht.nl


Onze gegevens

Droomgezicht

website: www.droomgezicht.nl

e-mail:info@droomgezicht.nl

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Droomgezicht onder nummer …………….


Begrippen

Wij: Droomgezicht.

U: degene die zich heeft aangemeld bij Droomgezicht.nl.

Accountnaam: de naam waarmee u inlogt op Droomgezicht.nl.

Content: de inhoud van een website, dat wil zeggen alle teksten, alle foto’s, alle formulieren, alle tools, enzovoorts.

Cookies: kleine stukjes informatie die de browser opslaat op uw computer. Droomgezicht.nl gebruikt deze informatie om het gebruik van de site gemakkelijker te maken voor u. Bijvoorbeeld door uw adresgegevens in een formulier te tonen.

Hacken: inbreken op een website.

Klachtenprocedure: de manier waarop wij klachten behandelen.

Ongeautoriseerd gebruik: gebruik van Droomgezicht.nl waarvoor wij of u geen toestemming heeft gegeven.

Online: via internet

Portfolio: alle gegevens die u op Droomgezicht.nl hebt opgeslagen en alle gegevens die u via Droomgezicht.nl kunt inzien.

Privacy policy: hierin staat uitgebreid beschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Spamming: grote hoeveelheden e-mail naar één e-mailadres sturen, zodat een website hierdoor vastloopt.